Привітання

Найщиріші привітання на сторінках мого блогу!

24 дек. 2014 г.

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності,пов’язаної із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції

Це стосується дітей, які приїхали зі Сходу і біля яких на момент перевірки ССД не має одного із батьків. У цьому випадку таких дітей можуть відібрати у тих осіб, із якими вони перебувають (теоретично це навіть родичі). Тобто якщо навіть батьки живі, але не перебувають із дитиною - це може стати початком проблеми. Ситуація аналогічна у дещому заробітчанам, яки виїхали, а дитину залишили родичам - ці діти також є "позбавленими батьківського піклування".

 Особливості провадження органами опіки та піклування діяльності,пов’язаної із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.
Підстава для надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, визначена у підпункті 11 пункту 24 цього Порядку,розповсюджується на дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції. Акт, що підтверджує зазначену підставу, підписується представниками служби у справах дітей, територіального підрозділу ДМС та органу внутрішніх
справ за місцем виявлення дитини. Під час набуття дитиною статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з підстави,визначеної у підпункті 11 пункту 24 цього Порядку, служба у справах дітей разом з органами внутрішніх справ,
охорони здоров’я вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків, інших родичів, місця їх проживання (перебування) не менш як протягом року після виявлення дитини для організації роботи з повернення дитини на виховання в сім’ю або підтвердження статусу дитини відповідно до підстав, передбачених у
пункті 24 цього Порядку.
24. Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:
11) батьки яких не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку із перебуванням батьків на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції, що підтверджується актом, складеним службою у справах дітей за формою згідно з додатком 11.
Влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 31. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського
піклування, у межах своєї компетенції здійснюють служба у справах дітей за місцем виявлення дитини та кримінальна міліція у справах дітей органів внутрішніх справ.
Дитина, яка залишилася без батьківського піклування, тимчасово може бути влаштована у:
-сім’ю громадян;
-притулок для дітей служби усправах дітей(далі -притулок);
-центр соціально-психологічної реабілітації дітей(далі-центр)
-соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко);
- медичний, навчальний, виховний заклад, інший заклад або установу, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (крім дитячого будинку та загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

(Як позбутися страху за своїх дітей? Дізнайся тут: http://unilife.pro/partner/Ninok )
 

15 дек. 2014 г.

УВАГА - Обговорення проекту змін пост.КМУ № 996 від 03.11.2010 р.!

Шановні колеги і однодумці!

МінЮст України (Петренко П.Д., Бондарчук І.В.) внесли пропозиції щодо змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р., які повністю руйнують конституційні права інститутів громадянського суспільства на формування ініціативної групи та громадської ради при органі виконавчої влади, здійснення дієвого громадського контролю за ними та протиправно надають повноваження суб’єктам владних повноважень, їх посадовим та службовим особам надавати власну суб’єктивну оцінку діям громадських рад та за, результатами цієї оцінки, припиняти діяльність «неслухняних» та «незручних» громадських рад.
Аналогічні зміни до постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 р. вносилися Урядом Азарова на розгляд голів громадських ради при Кабінеті Міністрів України, на якому автор цього звернення розкритикував неправомірне звуження прав громадських рад, наполягав на запровадженні відповідальності керівників органів виконавчої влади за недотримання законодавства щодо взаємодії з громадськими радами та повідомив про можливі негативні наслідки впровадження протиправних та антидемократичних змін до постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 р., після чого Азаров та його команда не наважилися їх впровадити.
Аналізуючи як за поданням Петренка П.Д. Яценюк А.П. своєю Постановою № 688 від 26.11.2014 р. «шандарахнув» та протиправно припинив діяльність всіх громадських рад, окрім декількох, які сформовані після 22 лютого 2014 р., неважко передбачити, що за поданням Петренка П.Д. Яценюк А.П. може внести протиправні та антидемократичні поправки до Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 р., якими фактично зруйнується інститут громадських рад.
З метою отримати «одобрямс» громадських організацій та «пропихнуть» вищенаведений проект, Бондарук І.В. на «17» грудня 2014 р., о 10:00 год. (реєстрація на захід 16.12.2014 р.) планує обговорення цього проекту постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 р. у вузькому колі представників «правильних» та «зручних» громадських організацій.
Пропоную Вам ознайомитися з цим проектом, подати заявки та прийти на обговорення для висловлення своєї точки зору щодо запропонованих змін.
Прошу врахувати можливість протиправного недопуску до приміщення МінЮсту та до обговорення вищенаведеного проекту представників «неправильних» та «незручних» громадських організацій.

      Текст об’яви МінЮсту та проект закону (http://www.minjust.gov.ua/news/46496)

З повагою,
Ніна Шевченко

4 дек. 2014 г.

ЦЕ - ЩО? МОЖЕ УДАР ПО ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ?

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 листопада 2014 р. № 688
Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. № 996
З метою ефективної реалізації положень Закону України «Про очищення влади», забезпечення відкритості, прозорості та публічності у діяльності органів виконавчої влади, здійснення громадського контролю за їх діяльністю, оновлення громадських рад, утворених при органах виконавчої влади до 22 лютого 2014 р., Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945), доповнивши її пунктом 7 такого змісту:
«7. Припинити повноваження громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях, утворених до 22 лютого 2014 року.
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям вжити заходів до формування нового складу громадських рад відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого цією постановою.».
                                                                                             
Прем’єр-міністр УкраїниА. Яценюк